Wykup samochodu z leasingu. Co z VAT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej niedawno interpretacji podatkowej potwierdził, że możliwy jest wykup samochodu z leasingu oraz jego dalsza sprzedaż bez podatku VAT.

We wniosku o wydanie interpretacji podatnik zadał dwa pytania:

 

  • Czy przeznaczenie samochodu na cele prywatne w momencie jego wykupu z leasingu nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
  • Czy sprzedaż tego auta w późniejszym okresie nie będzie podlegać podatkowi od towarów i usług?

 

Na oba pytania uzyskał pozytywną odpowiedź. Organ podatkowy wskazał, że z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że podatnik w momencie wykupu samochodu przeznaczył go na cele osobiste, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z tym nabycie samochodu nie było związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. W zaistniałej sytuacji, podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy wykupie tego samochodu. W konsekwencji, przekazanie przez wnioskodawcę na cele osobiste samochodu osobowego wykupionego z leasingu, nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy, bowiem – z uwagi na przekazanie na cele osobiste – nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tego samochodu.

Organ w dalszej części interpretacji potwierdził również, że w takiej sytuacji sprzedaż samochodu z majątku prywatnego, o ile nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej, także nie będzie rodziła konsekwencji na gruncie ustawy o VAT.

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 31.07.2018 r. sygn.  0111-KDIB3-1.4012.442.2018.1.KO

Maciej Puchalski
30 sierpnia 2018
copyright © 2018 by LegalOps, all rights reserved. Realizacja Studio Brothers - strony internetowe