RODO - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

„RODO”, zwane także Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie weszło w życie 17 maja 2016 r. Zacznie ono obowiązywać bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych od 25 maja 2018 r. Rozporządzenie wiązać będzie wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Co nowego wprowadza RODO?

  • Privacy by Design – prywatność w fazie projektowania
  • Privacy by Default – prywatność jako opcja domyślna
  • Analiza ryzyka
  • Rejestrowanie czynności przetwarzania
  • Odpowiednie zabezpieczenie danych
  • Dokonanie mapowania i dostosowania procesów biznesowych,
  • Dostosowanie dokumentacji (polityk, procedur, klauzul i umów),
  • Szkolenie pracowników i współpracowników,

W przypadku zainteresowania ofertą Kancelarii w zakresie wdrożenia RODO zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się
copyright © 2018 by LegalOps, all rights reserved. Realizacja Studio Brothers - strony internetowe