Oferta - Rozliczenia

Sposoby rozliczeń:

STAWKI GODZINOWE

Stawki godzinowe to podstawowy system rozliczeń. Aby Klient miał kontrolę nad rozliczeniami zawsze informujemy klienta o szacownym wymiarze czasu pracy oraz o jego planowanym przekroczeniu.

STAWKA CAP

Przy ustaleniu stawki godzinowej możliwe jest określenie górnej granicy kosztu (cap).

STAWKA ZADANIOWA

Określamy z  góry całkowite wynagrodzenie, co gwarantuje przewidywalny koszt usługi.

STAWKA RYCZAŁTOWA

Dla przedsiębiorców wymagających stałego kontaktu za radcą prawnym oferujemy niezmienne miesięczne wynagrodzenie określone w sposób ryczałtowy, co pozwala w najlepszy sposób dostosować usługi do wymagań klienta.

copyright © 2018 by LegalOps, all rights reserved. Realizacja Studio Brothers - strony internetowe