Tarcza antykryzysowa a doradztwo podatkowe

W ostatnim czasie ustawodawca przygotował szereg aktów prawnych, których teoretycznym celem jest pomoc przedsiębiorcom. W ramach tarczy, przedsiębiorcy, pracownicy oraz zleceniobiorcy mogą skorzystać z szeregu mechanizmów wsparcia, w tym m.in. ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za miesiące od marca do czerwca 2020 roku.

 

Ze zwolnienia z opłacania składek mogą skorzystać

 

  • (i) Osoby uiszczające składki na ZUS tylko za siebie: Na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (681 zł).
  • (ii) Osoby uiszczające składki na ZUS przy zatrudnieniu do 10 osób: Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

 

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

Zgodnie z ustawą, w przypadku osób prowadzących pozarolnicza działalność i osób z nimi współpracujących, jeżeli przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 31zo, zwolnione z obowiązku ich opłacania traktuje się jak składki opłacone. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność i osoba z nią współpracująca zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r.

 

Zwolnienie ze składek nie stanowi przychodu płatnika.

 

Teoretycznie wszystko wydaje się jasne – płatnik składek składa odpowiedni wniosek od ZUS, a następnie korzysta ze zwolnienia przez 3 kolejne miesiące. Składki są traktowane jako zapłacone. Jednakże warto zauważyć, że w tym miejscu bardzo istotne staje się doradztwo podatkowe, gdyż jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach. Rozliczając podatki za marzec, podatnik musi bowiem zadać sobie następujące pytania:

 

  • Czy kwota 15.681 zł jest kwotą uwzględniającą VAT czy nie?
  • Czy przedsiębiorca może zaliczyć umorzone składki na ZUS do kosztów podatkowych?
  • Czy w przypadku umorzenia składek potrącanych z wynagrodzenia pracownika, pracownik powinien otrzymać wyższe wynagrodzenie?
  • Czy potrącone (i umorzone) składki z tytułu wynagrodzenia pracownika powinny zostać uwzględnione przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy pracownika?

 

W takich przypadkach wydaje się, że skorzystanie z usług doradcy podatkowego może ustrzec przedsiębiorców przed popełnieniem błędów, skutkujących problemami z prawidłowym rozliczeniem podatków. Doradca podatkowy z pewnością pomoże przedsiębiorcy w udzieleniu odpowiedzi na tego rodzaju wątpliwości.

Maciej Puchalski
19 kwietnia 2020
copyright © 2018 by LegalOps, all rights reserved. Realizacja Studio Brothers - strony internetowe