Nabycie strony www – konieczność amortyzacji

Koszty podatkowe

Nabycie strony www – konieczność amortyzacji

W przypadku zakupu usługi polegającej na stworzeniu serwisu internetowego, której koszt przekracza 10.000 zł, możemy być zmuszeni do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od  jej wartości początkowej. Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16 marca 2018 r. o sygn. 0115-KDIT3.4011.40.2018.2.WM.

Przytoczona interpretacja wskazuje, że w sytuacji, gdy zamawiamy usługę w ramach, której usługodawca przeniesienie na nas majątkowe prawa autorskie do strony www, taką transakcję należy zakwalifikować jako nabycie wartości niematerialnych i prawnych, które w przypadku wykorzystania przez okres dłuższy niż rok, podlegają zaliczeniu w koszty podatkowe za pomocą odpisów amortyzacyjnych.

Zgodnie z art. 22d ust. 1 ww. ustawy o PIT, podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 22a i 22b, których wartość początkowa, określona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 10 000 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Tym samym, zamawiając usługę zaprojektowania serwisu internetowego, której koszt niejednokrotnie przekracza wartość 10.000 zł, należy pamiętać o braku możliwości jednorazowego zaliczenia w koszty podatkowe ceny tego rodzaju usługi.

Maciej Ratajczak
25 maja 2018
copyright © 2018 by LegalOps, all rights reserved. Realizacja Studio Brothers - strony internetowe